loadding...

您所在的位置:首页 > 公示公告 > 正文
呼伦贝尔市食品药品监督管理局 关于依法注销《药品经营许可证》的公告
信息员: 来源:原创 日期:2019/4/8 14:55:38 人气:58               加入收藏 

   依据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》、《药品经营许可证管理办法》的规定,经以下一家药品经营企业申请,对其《药品经营许可证》依法予以注销。该药品经营企业自公告之日起不得从事药品经营行为。

   注销《药品经营许可证》企业名单:

根河市得耳布尔镇康复药店

药品经营许可证证号:蒙DB7000131。

 

 

   特此公告

                   

                                           呼伦贝尔市市场监督管理局

                                                  2019年4月4