loadding...

您所在的位置:首页 > 政务公开 > 重点关注 > 正文
呼伦贝尔市药品零售企业GSP认证发证公告(C-NM-18-05第6号)
信息员: 来源: 日期:2018/7/6 11:19:29 人气:46               加入收藏 

    根据《中华人民共和国药品管理法》及其实施条例规定,并依照《药品经营质量管理规范认证管理办法》及规定的程序进行认证检查,对以下符合《药品经营质量管理规范》的企业发给认证证书,现予以公布。

    特此公告

    附件GSP认证发证公告2018年第6号.doc                                                                                                 呼伦贝尔市食品药品监督管理局

                                                                                    2018年7月6日上一篇: 倡议书